Yıllık İzin Hakkının Ücret Haline Dönüşmesi

Anayasamız ile güvence altına alınmış olan yıllık izin hakkı İş Kanunu 53. maddesinde yer ala ifadesi ile “vazgeçilemez” bir haktır. Bu nedenle yıllık izin hakkının hak kazanıldığı dönem içerisinde kullanılması esas olmakla birlikte kullanılmadığında kaybolmayan devreden bir haktır. Bu hak bir ücret hakkı değil dinlenme hakkıdır.

Yıllık izin süresi hesabı 4857 sayılı Kanunun 54. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: “Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli iş yerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır.”. Bu kapsamda aynı işveren ait iş yerlerinde geçen sürelerin birleştirilmesi gerekmektedir. Burada dikkat edilecek bir diğer nokta yıllık izne hakka kazanılan tarih ilk işe giriş tarihinden bir yıl sonrasıdır. Ayrıca yılbaşının beklenmesi ya da yılbaşından yılbaşına süre hesaplanması gerekmemektedir.

Yıllık izin hakkının bir sonraki yıl içerisinde kullanılması esastır. Ancak kullanılmayan yıllık izinler bir sonraki yıla devreder. Bu noktada önemli olan devreden yıllık izin haklarının işten ayrılış durumunda ne olacağı sorusudur. Öncelikle şunu söylemek lazım, “Yıllık İzin Hakkı başlıklı yazımızda ayrıntılarına değindiğimiz yıllık izin hakkı ücret olarak talep edilemez. Ancak işten ayrılış durumunda bu hak ücrete dönüşür. İşçinin haklı nedenle sözleşmesini feshetmesi veya istifa etmesi durumunda bakiye yıllık izin hakkının son ücreti üzerinden hesaplanacak tutarını işverenden talep edebilme hakkına sahiptir. Fakat yıllık izin hakkının Anayasal bir hak olması nedeniyle ücrete dönüşebilmesi için sadece işçinin yasal haklarını talep edebilecek koşullarda işten ayrılması değil her koşulda söz konusu olması gerekmektedir. Nitekim Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 2017/23098 Esas  2019/15116 Karar sayılı kararında: “Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Bu noktada, sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı nedene dayanıp dayanmadığının önemi bulunmamaktadır.” Hususuna yer verilmiştir. Bu durumda işçi istifa etse dahi istifa ettikten sonra yıllık izin hakkının ücret olarak ödenmesini talep edebilecektir.

Hangi Durumda Ücret Ödenir

Burada önemli olan nokta yıllık izin hakkının ücret nasıl dönüşeceğidir. Pratikte sıklıkla istifa etmeye karar veren işçilerin istifa etmeden yıllık izin haklarını işverenden talep ettiğini görüyoruz. Bu durumda işverenler kişilerin yıllık izin hakkına karşılık gelen ücreti kişilere ödeyebilmekte ve aslında zımni olarak yıllık izin hakkı sözleşme sona ermeden önce ücrete dönüşebilmektedir. Ancak şunu unutmamak gerekir ki yıllık izin hakkı sözleşme devam ederken ücrete dönüşemez. Bu durumda işverenin istifa dilekçesini aldıktan sonra işçiden yıllık izinlerini kullanmasını isteme hakkına sahiptir. İşçinin de bu durumda yıllık iznini kullanması gerekir. Bu süreçte bilinçli bir şekilde yıllık iznini kullanmayarak yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesine neden olan işçinin iyiniyetli olduğunu söylemek çok mümkün olmayacaktır. Netice olarak yıllık izin hakkı anayasal bir dinlenme hakkıdır ve amacına uygun kullanılması esastır.

Yıllık İzin Hakkının Ücret Haline Dönüşmesi” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial