SGK İşten Ayrılış Kodları

SGK Çıkış Koduİşten Çıkış NedenleriKıdem Tazminatıİhbar Tazminatıİşsizlik Ödeneği
1Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)+
4Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi+++
5Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi++
8Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle+
9Malulen emeklilik nedeniyle+
10Ölüm                                                                                                                       +
11İş kazası sonucu ölüm                                                                                          +
12Askerlik                                                                                                                                                                                                                                                                                   ++
13Kadın işçinin evlenmesi                                                                                                                                                       +
14Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması                                                 +
15Toplu işçi çıkarma                                                                                                +++
16Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli           
17İşyerinin kapanması+++
18İşin sona ermesi                                                                                                        +++
19Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
20Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)   
21Statü değişikliği                                        
22Diğer nedenler                                        
23İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih++
24İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih++
25İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih     ++
26Disiplin kurulu kararı ile fesih      
27İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih       ++
28İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih++
29İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih  
30Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
31Borçlar Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih+++
324046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih                                            +++
33Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi++
34İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih +++
356495 SK nedeniyle Devlet memurluğuna geçenler                        +
36KHK ile işyerinin kapatılması+++
37KHK ile kamu görevinden çıkarma 
38Doğum nedeniyle işten ayrılma
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial