İlamsız İcra Takiplerine Dikkat

Herhangi bir kişi hakkında ilamsız icra takibi başlatmak çok kolaydır. Başlatılması itibarıyla oldukça kolay olan ilamsız icra takipleri yeterli bilgiye sahip olmayan kişiler için de bir o kadar tehlikelidir. Bu takip yöntemine bu niteliği kazandıran ise başlatılma yöntemi itibariyle icra dairesine herhangi bir belge sunma zorunluluğunuzun olmamasıdır. Yani elinizi kolunuz sallaya sallaya icra dairesine gidip filanca adamın bana borcu var ben icra takibi başlatmak istiyorum derseniz. İcra dairesi ilgili kişiye icra emri gönderecektir.

Bununla ilgili bir Örnek vermek gerekirse. Yakın zamanda haberler de duymuşsunuzdur. Düğünde akrabasının çocuğuna çeyrek altın takan bir kişi kendi çocuğunun düğününde akrabasının kendisine altın getirmemesi nedeniyle ilamsız icra takibi başlatmıştı. Evine icra emri gelen adamcağız da “demek ki borcumuz varmış evimize kağıt geldiğine göre” demiş ve altın parasını icra dairesine ödemişti. İşte tam olarak bu nedenle ilamsız icra takiplerine çok dikkat etmek gerekiyor. Evimize gelen her icra kağıdı gerçekten öyle bir borcumuz olduğunu göstermez.

İcra İflas Kanunun 42. maddesinde ilamsız icranın ne olduğu “Bir paranın ödenmesine veya bir teminatın verilmesine dair olan cebri icralar takip talebiyle başlar ve haciz yoliyle veya rehnin paraya çevrilmesi yahut iflas suretiyle cereyan eder” ifadesi ile düzenlenmiştir. Buna göre bir alacaklının alacağını temin edebilme amacıyla başvurduğu yöntem olarak adlandırabiliriz.

İlamsız İcra Takibi Nasıl Anlaşılır

Bir bakıyorsunuz ki kapınızda bir tebligat. Zarfın içinde aslında öyle bir borcunuz olduğunu düşünmemenize rağmen bir borcun ödenmesini ihtiva eden icra emri. Bir diğer ifade ile adınıza başlatılmış bir takip. Böyle bir durumda maalesef toplumumuzda özellikle resmi bir yerden gelen bir kağıt olması nedeniyle bir kabulleniş söz konusudur. Yukarıda verdiğim örnekte de görüldüğü üzere her eve gelen icra emri bir borcunuz olduğu anlamına gelmez. İsterseniz aslında hiç alacağınız olmayan bir kişiye karşı icra dairelerinden icra emri gönderebilirsiniz. Çünkü kanunumuza göre icra emri başlatabilmek için belge ibrazı şartı yok. Doğrudan başlatabiliyorsunuz.

İlamsız icra takibi İcra İflas Kanunumuzun 43 vd. maddelerinde düzenlenmiştir.
İlamsız İcra Takibine Karşı Neler Yapılabilir.

Adınıza başlatılan bir ilamsız icranın söz konusu olması durumunda doğrudan borçlu durumuna düşmüş olmazsınız. Bu bir takip talebidir. Olağan koşullarda böyle bir borcu olmadığını düşünen kişinin doğrudan itiraz ederek takibi durdurması gerekmektedir. Ancak itiraz süresine dikkat etmek çok önemlidir. takip talebine karşılık herhangi bir icra dairesine başvurarak borcun olmadığını belirtmek yeterlidir.

İlamsız icra takiplerine itiraz ederken de Kanunda belirtilen 7 günlük süreye dikkat etmek gerekmektedir. 7 günlük süre içerisinde itiraz edilmesi durumunda takip duracaktır. Ancak itiraz süresinin kaçırılması durumunda takip kesinleşecek. Bu durumda da alacaklı haciz yoluna giderek alacağını temin edebilecektir.

Ancak icra emri gönderilen kişinin süresi içerisinde itiraz etmesi durumunda takip duracaktır. Takibe devam edilebilmesi için alacaklının “itirazın kaldırılması” yoluna başvurması gerekmektedir.

İlamsız İcra Takiplerine Dikkat” için 2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial