Hafta Tatili Hakkı

Hafta Tatili Kavramı

Hafta boyunca çalışan işçinin kişisel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için sağlanan dinlenme hakkı olarak tanımlanabilir. Anayasamızın 50. maddesinde: “Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.”  ifadesi ile düzenlenmiştir. Dolayısıyla koşulları kanunla düzenlenmekle birlikte Anayasal bir haktır.

Hafta tatili hakkı münferit olarak kanunla düzenlenmişti. 394 sayılı Kanunda hafta tatiline ilişkin hususlara yer verilmişti. Ancak 1 Temmuz 2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan 7033 sayılı Kanun ile birlikte söz konusu Kanun yürürlükten kaldırılarak, hafta tatiline ilişkin hükümler 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna göre uygulanmaya başlanmıştır.

4875 Sayılı İş Kanuna Göre

2429 sayılı Kanunda düzenlenmelere yer verilmekle birlikte esas uygulama alanını 4857 sayılı Kanun kapsamında bulmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunun 46. maddesinde konu ile ilgili düzenlemeye yer verilmiştir. Buna göre “yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme verilir”. Kanunun 46. maddesinin 2. fıkrasında ayrıca: “Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Hafta Tatilinin Kullanılışı

Hafta tatili hakkı Kanunen işçiye en az yirmi dört saat olarak verilmesi gereken bir dinlenme hakkıdır. Ayrıca 2429 sayılı Kanunun 3. maddesinde hafta tatili gününün Pazar günü olduğu belirtilmiştir. Buna göre ilgili Kanun hükümleri göz önüne alındığında işçiler altı gün çalışıp Pazar günü tatil yapacaklardır. Ancak söz konusu düzenlemeler işçi lehine olmak üzere veya işverenin yönetim hakkı kapsamında değiştirilebilecektir. Örneğin bir işletme hafta tatilini Salı günü olarak belirleyebilir. Bir başka işletme sadece Pazar gününü değil hem Pazar hem de cumartesi gününü tatil olarak uygulayabilir. Söz konusu uygulamalar hafta tatiline ilişkin düzenlemelere aykırı olmayacaktır.

Hafta Tatili Ücreti

Hafta tatilinde işçiler çalışmadıkları halde bir günlük ücrete hak kazanırlar. Burada akıllara ayrıca bir günlük ücret ödeneceği şeklinde gelmemelidir. İşçiler, her ay için 30 günlük ücret alırlar. Haftanın altı günü çalışılan işyerlerinde bu 30 günlük ücretin 26 günü çalışılan gün ücreti, 4 günü ise hafta tatili ücreti olarak bordroda yer alacaktır. Bu nedenle burada yer alan 4 günlük ücreti maaş ile birlikte alınan ve o gün çalışma yapılmayan günü ifade eder. Kanunda belirtilen “Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.” ifadesi ile kastedilen durum budur. Ancak hafta tatilinde çalışma olması durumunda bu çalışmanın ücreti ayrıca ödenecektir.

Hafta tatilinde çalışma ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer durum ise hafta tatilinin hangi gün olduğu ile ilgilidir. Fazla çalışmaya ilişkin işçiden onay alan bir işveren, hafta tatilinin Pazar günü olarak uygulandığı işletmesinde Pazar günü işçiyi çalıştırdığında bu fazla mesai olarak değerlendirilecektir. Bu durumda günlük ücreti yüzde elli fazlası ile ayrıca ödenir. Ancak Salı gününün tatil olarak uygulandığı bir işletmede Pazar günü yapılan çalışma, hafta tatilinde çalışma değil doğrudan iş günü çalışması olarak değerlendirilecektir.

Hafta Tatili Hakkı” için 4 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial